Skiljedomen som yacht-bolaget Claasen Marine vann i England mot Oscar Engelbert måste verkställas även i Sverige, meddelar Svea hovrätt. Nu är Engelbert skyldig miljonbelopp till bolaget. Detta enligt Dagens Juridik. 

ANNONS

Tvisten mellan bolaget och Oscar Engelbert handlar om ritningar på en skräddarsydd segelbåt (schooner) som Engelbert beställde från bolaget men aldrig betalade för. Ritningarna kostade drygt en miljon kronor, och den färdigbyggda segelbåten skulle ha kostat 282 miljoner kronor, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Engelbert drog sig ur avtalet i förtid men fakturerades ändå för de designspecifikationer han bett om. När fakturorna inte betalades för gick ärendet vidare till ett inkassobolag, vart på Engelbert bestred fordran. 

När Claasen Marine fortfarande inte fick fakturorna betalda, och heller inte fick tag på Engelbert, hörde de av sig till Svea hovrätt för att få domen verkställd även i Sverige. Detta var ett år sedan.  

Svea hovrätts beslut om att skiljedomen även är aktuell i Sverige innebär att Oscar Properties vd nu alltså är skyldig yacht-bolaget över en miljon kronor. Kostnaderna täcker både ritningarna och rättegångskostnader. 

Engelbert har varit svår att nå och har varken kommenterat ärendet i medier eller återkopplat till domstolen. Han har heller inte deltagit i skiljeförfarandet och Claasen Marines advokater har fortfarande inte lyckats få tag på honom. 

Senaste datum för Engelbert att överklaga är 26 maj. 

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln på Dagens Juridik.

Läs mer: Jagas av yacht-bolag för obetald miljonnota