Nu har Sverige blivit nominerad till sitt första immateriella världskulturarv. Det är klinkbygget, den unika tekniken för båtbygge, som kan komma att förevigas.

ANNONS

SR rapporterar att den nordiska båtbyggartraditionen nominerades till att bli immateriellt kulturarv av de nordiska länderna i fjol. Det är en urgammal tradition där man bygger skrovet med tunna brädor som överlappar varandra och det används fortfarande vid byggen av mindre båtar som ekor, snipar och jullar.

Bevara traditioner för framtida generationer

Syftet med immaterialla kulturarv är att bevara gamla traditioner för framtida generationer och att visa den mångfald av kultur och hantverk som finns världen över.

Unesco tar beslut om ifall den gamla båtbyggartraditionen platsar på listan eller ej i december.

För att få finnas med på listan måste det vara en levande och obruten tradition.

klinkbyggd-båt
En båt byggd med Klinkteknik. (Foto: Werner Willmann)

En urgammal nordisk tradition

På Wikipedia beskrivs tekniken såhär:

”Klink kallas tekniken att lägga bordläggningsplankor om lott, så att var plankas nederdel ligger utanför den planka som ligger nedanför i bordläggningen. Bordgångarna är fästa i spanten, i de tidigaste fynden med vidjor och dymlingar.

Än in i modern tid används dymlingar tillsammans med olika sorters spik eller skruv för att fästa borden till spant och bottenstockar.”

För länge sedan, under nordisk forntid och under medeltiden, var tekniken den vanligaste. Metoden anses härstamma i Skandinavien och den äldsta båten man funnit härstammar från ca 190 e. Kr.

Vikingarna använde sig av klinkbyggda skepp och det finns talrika fynd som styrker detta.

ANNONS
ANNONS

Lyssna: Sveriges första immateriella kulturarv en metod för båtbygge [SR]

Läs mer: De svenska träbåtsvarvens uppgång och fall [Dagens PS]

Läs mer: Historien om mästerbyggaren Christoph Rassy [Dagens PS]