Den svenska båtkoncernen Nimbus Group ökade sin omsättning med 57 procent under 2021, och har en orderbok på över en miljard kronor.

ANNONS

Inom Nimbusgruppen finns båtmärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Företaget har också nyligen förvärvat två större återförsäljare, Marine Store i norra och södra Stockholm och Herholdt Andersen AS i Norge.

I företagets rapport för det fjärde kvartalet framkommer att Nimbus Group hade en nettoomsättning på 271 miljoner kronor, en ökning med 65 procent från samma period året innan. För helåret ökade nettoomsättningen med 57 procent till 1455 miljoner kronor, från 927 miljoner året innan. Resultatet för det börsnoterade bolaget uppgick till 7,09 kronor per aktie.

Med sig in på det nya året hade Nimbus Group också en orderbok på 1 139 miljoner kronor – nästan lika mycket som ett års omsättning för bolaget.

”För helåret 2021 når vi en nettoomsättning om 1,46 miljarder vilket motsvarar en tillväxt om fantastiska 57 procent. Bruttomarginaler samt resultat har samtidigt förbättrats med 2,4 procentenheter respektive 182 procent jämfört med föregående år. Ökningen i EBITA-marginal är hela 4,6 procentenheter på helårsbasis och landar på 11,4 procent vilket är väl i linje med våra finansiella mål. Under året har dessutom kassaflödet varit starkt”, säger Jan-Erik Lindström, vd och koncernchef för Nimbus Group i en kommentar enligt Båtliv.

”Det fjärde kvartalet isolerat slutar med en omsättning om 271 miljoner (164) och en EBITA om 6 miljoner (1). Jämfört med samma period föregående år har vi således tagit ett bra kliv framåt. Marknadsläget under 2021 har generellt varit starkt vilket resulterat i en orderbok som idag överstiger 1,1 miljarder. Visibiliteten inför framtiden gör att förutsägbarheten i efterfrågan är mycket hög och hjälper oss att fokusera på rätt utmaningar i närtid.”

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nimbus ökar vinsten och ser ljust på framtiden [Dagens PS]