Big Island på Hawaii upplevde i veckan ett av de största utbrotten på länge från sin stora vulkan. Det har givit tillfälle för forskare att förstå mer om jordskorpans rörelser. Kanske ser vi nya belägg för den så kallade hotspot-teorin, skriver New York Times.

ANNONS

Man visste redan att vulkanutbrottet var på väg, men utbrottets storlek stämde ändå inte riktigt överens med de förutsägelser man hade gjort om den seismiska aktiviteten.

Man hade använt seismometrar, spektrometrar och GPS, bland många andra instrument.

”Mauna Loa är en av de mest välinstrumenterade vulkanerna i USA”, säger Wendy Stovall, en vulkanolog vid US Geological Survey.

Storeken, mineralsammansättningen på magman och värmen är faktorer som ändå gör det svårt att förutse hur vulkanen ska bete sig.

Ytterligare bevis för teori om vulkaner

Men trots att förutsägelserna kom på skam så kan utbrottet bidra med kunskap om jordens inre.

ANNONS
ANNONS

Weston Thelen, vulkanforskare, är entusiastisk:

”Vi får mycket sällsynta inblickar i vad som händer i vulkanen.

Faktum är att Hawaiis öar förbryllade forskarna länge – med tanke på hur jordens tektoniska plattor är belägna borde de inte finnas. En teori från 60-talet är att öarna kommer sig av så kallade hot spots i närheten av plattorna.

Det handlar om att magman som bildas när material från manteln i jordens inre bubblar upp och tar sig fram under jordskorpan. Denna hot spot som pressar sig uppåt kan ta sig igenom den tektoniska plattan och smälta det omgivande berget. Medan plattorna i jordskorpan rör sig förblir denna lavaström relativt intakt en längre tid.

Hot spot på röntgen

De flesta vulkaner bildas ovanför gränserna för jordens tektoniska plattor, där kollisioner och separationer kan skapa anomala områden i jordskorpan och den övre manteln genom vilka stenar – smält och mindre täta av värme från planetens kärna – kan tränga igenom till ytan.

Hot spot-teorin fick bred konsensus efter att den hade lanserats, framför allt för att många observationer har visat sig stämma in på den. Enligt geofysikern John Orcutt har seismometrarna kunnat visa en röntgenbild av den magmaplym som Mauna Loa vilar på.

ANNONS
ANNONS

Man kunde avläsa riktningen och hastigheten på magmaflödet och tycks återigen bekräfta teorin om att Hawaii ligger på en hot spot. Till Mauna Loa har den flödat ut i ungefär 600 000 år, men den har existerat längre än så.  

När vulkanen ska få utbrott kommer man inte riktigt att kunna vara säker på, men att det blir utbrott där med jämna mellanrum kommer vi med säkerhet kunna veta. Särskilt om teorin om hot spots står sig. 

Ju längre ned under jordytan man går desto mer förutsägbar blir magmaläckandet dessutom. Samtidigt är lavan av en mer trögflytande sort än den är vid flera andra vulkaner, vilket kan vara bra i ett så tättbefolkat område som Big Island.