Kongobäckenet, världens näst största regnskog, hotas när markarealerna för olje- och gasutvinning kan fyrdubblas.

ANNONS

Landarealen i Afrika för olje- och gasverksamhet är på väg att fyrdubblas.

Det hotar skogar som hjälper till att bekämpa klimatförändringarna, rapporterar Rainforest Foundation och Earth Insight idag.

Organisationerna har kartlagt att gas- och oljeblock sträcker sig över cirka 30 procent av Afrikas täta tropiska skogar.

Gas- och oljeblocken täcker mer än en tredjedel av Kongo-bäckenet, världens efter Amazonas största regnskog.

 ”Skarpa hot”

”Den här rapporten avslöjar det skarpa hot som olje- och gasexpansionen utgör mot Kongobäckenskogen och dess miljontals invånare”, säger Joe Eisen, verkställande direktör för Rainforest Foundation UK, till Bloomberg.

Kongobäckenet, som forskare i allt högre grad definierar som en central så kallad kolsänka, sträcker sig in i sex nationer.

Enbart dess torvmarker innehåller cirka 29 miljarder ton kol, vilket motsvarar cirka tre år av globala koldioxidutsläpp.

Försvarar sin rätt

Jämfört med Amazonas är regnskogen relativt orörd, men det är på väg att ändras. Demokratiska republiken Kongo lanserade i juli en budrunda för 30 olje- och gastillstånd, varav flera sträcker sig in i regnskogen.

Kongo, ett av världens fattigaste länder, har försvarat sin rätt att leta efter olja och utveckla sin ekonomi.

ANNONS
ANNONS

Kongobäckenet var en del av det landmärkesavtal som formulerades vid COP26, förra årets klimatmöte i Glasgow.

Enligt pakten med det centralafrikanska skogsinitiativet skulle Kongo få 500 miljoner dollar under fem år, förutsatt att det uppnådde överenskomna milstolpar.

Läs även: Amazonas släpper ut mer CO2 än skogen absorberar [Dagens PS]