IEA-chefen Fatih Birol säger att ”ett väldigt olyckligt beslut” gör att världen nu upplever sin första riktiga energikris.

ANNONS

Det är de oljeproducerande ländernas och de allierades, Opec och Opex+, beslut att minska oljeproduktionen med två miljoner fat olja per dag som IEA-toppen både ser som ”riskabelt” och betecknar som ”ett väldigt olyckligt beslut”.

Samtidigt som marknaderna stramas åt för flytande naturgas, LNG, kommer de oljeproducerande nationernas drastiska besked.

Därmed är ”den första verkliga globala energikrisen” ett faktum, anser Fatih Birol, skriver Reuters.

Situationen blir än mer allvarlig när ”flera ekonomier runt om i världen står på randen till en lågkonjunktur”, säger Dr Fatih Birol, verkställande direktör för International Energy Agency, IEA.

De skyhöga energipriserna är inte isolerade från det allmänna pristrycket på exempelvis mat och bränsle, orsakad av kraftigt stigande inflation.

Och särskilt drabbade är konsumenterna i Europa, slår IEA-chefen fast.

Birol sätter nu sitt hopp till att den europeiska vintern blir mild.

Han säger även att Europa behöver importera rysk olja för att möta efterfrågan.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt kan det uppkomna läget skynda på övergången till förnybar energi då flera länder ser det som en lösning på energikrisen, enligt IEA:s chef.

IEA har reviderat upp prognosen för kapacitetstillväxten för förnybar energi 2022 till en ökning med 20 procent för varje år de kommande åren från tidigare 8 procent.

Läs även: Expert: Energikrisen riskerar att förvärras nästa år [Dagens PS]