Tyréns är ansvarig stadsplanerare på uppdrag av Atrium Ljungberg i stadsomvandlingen av centrala Sickla i Nacka kommun utanför Stockholm. 

I dag utgörs centrala Sickla av parkeringsplatser och handelsbyggnader men med planförslaget ska kvarter med bostäder, kontor, restauranger, butiker gator, promenadstråk och grönytor byggas.

Sedan ett och ett halvt år har Tyréns deltagit i förberedande arbeten. Detaljplaneprocessen har nu startat och planarbetet omfattar utformning av cirka 150 000 kvadratmeter kontor, bostäder, gator och offentliga rum.

Flera andra stadsutvecklingsprojekt pågår också i Sickla, samt utveckling av kollektivtrafiken, bland annat med utbyggnad av tunnelbanan till Nacka.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Tyréns uppdrag till Mälarbanan blir fler och större [Dagens PS]