Coronakrisen höjer småstäders attraktionskraft visar flera rapporter. På global nivå kommer dock urbaniseringen öka, visar en ny rapport från Sweco. 2050 väntas 66 procent av världens befolkning bo i städer, vilket ökar behovet av offentliga utrymmen. 

ANNONS

I rapporten ”Neighbourhoods of tomorrow: Designing for climate resilience” skriver Sweco att andelen stadsbor på global nivå kommer att öka från 54 procent 2016 till 66 procent 2050.

Lösningen för att förebygga överdriven befolkningstäthet och klimatpåfrestningar är enligt rapporten ökad tillgång till delade utrymmen, flexiblare kontor, bättre teknik, distansarbete och delad rörlighet.

”De offentliga utrymmena kan bli ännu större genom ny design som minimerar utrymmet för bilar och parkeringsplatser”, står det bland annat.

Sweco har i studien kartlagt en genomsnittlig invånares privata utrymme samt utrymmet som krävs i arbetssammanhang. Dessa kan minska med 20 procent ovanstående inslag appliceras i global stadsplanering, beräknar företaget.

Läs hela rapporten här.

ANNONS
ANNONS