En undersökning gjord av PE teknik och arkitektur visar att Lundaborna är nöjdast med sin stad, sett till hur den är planerad. En av de tre storstäderna hamnar i botten. 

I undersökningen har 4.600 personer tillfrågats om sin hemstad, i kategorier som stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling. Faktorer som spelar in är hur kollektivtrafiken fungerar, hur näringslivet fungerar och om staden är anpassad för småbarnsfamiljer.

Lundaborna framhäver särskilt att staden är trygg vacker och inkluderande.

Stad nummer två och tre är Örebro och Norrköping. Örebroare svarade att deras stad har en levande stadskärna, är väl planerad för icke-bilister, och har gott om parker och grönområden. Norrköpingsbor uppgav att de ser positivt på hur staden har utvecklats de senaste tio åren.

Längst ner på listan ligger Göteborg. Endast 45 procent av invånarna instämmer i påståenden om att staden har en god stadsplanering. Särskilt missnöjda verkar stadens invånare vara med stadens hantering av den stora befolkningsökning som skett under de senaste åren och att staden upplevs som otrygg.

ANNONS
ANNONS

Hela listan:

1. Lund 65 %
2. Örebro 62 %
3. Norrköping 59 %
4. Malmö 58 %
5. Linköping 57 %
6. Helsingborg 57 %
7. Umeå 57 %
8. Jönköping 54 %
9. Stockholm 52 %
10. Uppsala 48 %
11. Västerås 47 %
12. Göteborg 45 %

Se hela undersökningen här.