I ett brev från två Skånepolitiker till energiminister Anders Ygeman beskrivs läget för regionens eltillförsel som ”kritiskt”. Staten bör säkerställa att eltillförseln blir mer jämbördig i norra och södra Sverige, menar de. En av författarna, Liberalernas regionråd Louise Eklund, anser vidare att priserna ”slår hårt mot investeringsviljan” i regionen. 

Brevet ska skickas i dagarna och är skrivet av Anna Jähnke och Louise Eklund. Båda leder Regions Skånes utvecklingsnämnd, som bland annat analyserar regionens eltillförsel. Di.se (obs. sida kräver inloggning) har tagit del av brevet, där de båda uppmanar Anders Ygeman att gripa in och införa åtgärder som förändrar prisbilden gällande el.

”Det är kapacitetsbrist i de sydsvenska elnäten. Läget är kritiskt. Både grön omställning, jobb och tillväxt riskerar att gå förlorade på grund av bristande tillgång till el”, står det bland annat. 

Får medhåll från näringslivet

Louise Eklund, som är Liberalernas regionråd och vice ordförande i Skånes regionala utvecklingsnämnd, säger till Di.se att prisbilden skiljer sig kraftigt mellan norra och södra Sverige.

ANNONS
ANNONS

”I augusti var elpriset i Sydsverige elva gånger högre än i Norrland. Det är helt oacceptabelt och slår självklart hårt mot investeringsviljan i näringslivet”, säger hon.

Poltikerna får medhåll från näringslivet i regionen. Sydsvenska Handelskammarens vice vd Per Tryding menar att företag tvekar kring att investera i regionen med hänsyn till elpriset.

”Vi får massor av signaler och reaktioner från våra medlemsföretag. Det värsta är nog att man inte kan känna sig säker på att få en trygg elförsörjning. Den osäkerheten är förödande för investeringsviljan ute i företagen som ju i slutändan är avgörande för jobb och välstånd”, säger han till Di.se.

Läs mer: Norrlandspolitikerna: Södra Sverige, ordna er egen el! [Dagens PS]