Pandemin har påverkat mot logistik- och transportbranschen kraftigt, men det finns andra oförutsägbara händelser som också hota företagen. Nu kan branschen lära sig av det senaste årets prövningar.

ANNONS

Vad kan logistik- och transportbranschen lära av det gångna årets pandemi? Det är flera andra eventuella händelser, till exempel terrorattacker, naturkatastrofer, handelsförändringar eller fartyg som stoppar upp all trafik i Suezkanalen, som kan komma att påverka branschen i framtiden. Det handlar om allt från lagerhållning till transporter, det senaste exemplet är distributionen av vaccin. Kraven ökar på snabba leveranser och så vidare. Enligt Konjunkturinstitutet tvingades 72 procent av företagen att minska produktionen på grund av leveransproblem de senaste månaderna.

”Det är lätt att se den här situationen som en engångsföreteelse, men det finns många fler situationer och händelser som hotar på samma sätt som pandemier. Terrorattacker, naturkatastrofer eller förändrade handelsmönster kan alla göra att saker och ting skakas om i transportnäringen igen”, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på IoT- och mobilitetsföretaget Soti.

Samordna rörlighetsstrategin

Stefan Spendrup
Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på IoT- och mobilitetsföretaget Soti (Foto; Soti)

Genom att samordna rörlighetsstrategin på ett effektivt sätt i verksamheten som täcker alla enheter och backend-system, kan företagen få en bättre effektivitet, träffsäkerhet och punktlighet genom hela leveransprocessen.

”Mobila enheter och applikationer är nyckeln till visibilitet genom hela leveranskedjan och till att leva upp till marknadens krav. Ökad visibilitet, från lastning till utleverans, är essentiellt för effektiv logistikhantering och för att snabbt kunna reagera på förändrade förutsättningar”, säger Spendrup.

Ge en bättre kundupplevelse

Det gäller också att ge en bättre kundupplevelse enligt IoT- och mobilitetsföretaget Soti; att hålla en hög standard för ”den sista milen”. Det är den del som har störst inverkan på kunden och kan de följa den kedjan ser de också om det blir förseningar i leveransen. Det skapar en större förståelse hos kunden med synliga direkta rapporter.

ANNONS
ANNONS

”Företagen måste lära sig av de motgångar pandemin har medfört och investera i mobil teknik som kan förmedla en mer transparant verksamhet, för att på så sätt förbättra kundupplevelsen. Det bästa företagen kan göra är att planera för framtiden, ta proaktiva steg mot en stabilare leveranskedja och revidera sin långsiktiga mobilitetsstrategi för att säkra sig mot framtidens störningar”, säger Spendrup.

Läs mer: Läs fler branschnyheter på [Teknikdygnet]