Det råder rekordras på virke i USA. Än så länge har nedgångarna inte nått Sverige – där priserna fortfarande stiger.

Terminpriserna på Chicagobörsen, som är världens största råvarubörs, har rasat med över 40 procent sedan den 10 maj.

Terminspriset på tusen fot sågat virke har nu minskat till under tusen dollar.

Ska öka kapaciteten

Ledande sågverk i både USA och Kanada har sagt att man ska öka kapaciteten för att möta den stora efterfrågan på virke.

Nedgången i pris kan även nå Sverige inom kort, enligt skogsindustrimannen Karl Hedin som uttalade sig i Di den 20 maj.

”Ja, det tror jag. Det brukar vara så att stora prisuppgångar följs av lika stora nedgångar, och det borde gälla även för hastigheten”, sa han då.

Priserna höga framöver

Även om priserna faller så kommer det dröja innan de är tillbaka på samma nivåer som före pandemin, säger Mark Wilde, råvaruanalytiker på BMO Capital Markets till Bloomberg, skriver Di.

ANNONS
ANNONS

”’Näsblodspriserna’ kommer inte att bestå, men stark efterfrågan, begränsat utbud och stigande produktionskostnader pekar mot högre priser än vanligt de kommande 12-25 månaderna.”

För Sveriges del ser de höga priserna ut att bestå ett bra tag framöver.

”Vi ser fortfarande en bristsituation med kvoteringar från många sågverk och vi har nu även blivit aviserade om kraftiga prishöjningar från den 1 juli. Och en del sågverk erbjuder oss att köpa vissa volymer – men då bara till de högre priserna”, säger Erik Öhlin, affärsområdeschef på byggvarukedjorna K-Rauta och K-Bygg, till Di.

Bristsituationen har kopplingar till att svenska sågverk kan ta så bra betalt på exportmarknaden, menar Erik Öhlin.

”Man lider ju med kunderna”, säger han.

Läs mer: Sveriges trävirkesexport till USA upp 1 300 procent

ANNONS
ANNONS