Midroc har fått uppdraget att driva hela projektorganisationen för Ragn-Sells nya anläggning för materialåtervinning. Anläggningen ska med ny teknik återvinna salter från miljöfarlig flygaska och kommer bli en av de största i sitt slag.

Återvinningsanläggningen kommer att vara belägen i Högbytorp i Bro utanför Stockholm och ska ha kapaciteten för att återvinna hälften av all flygaska i Sverige.

”Den här satsningen är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige”, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

ANNONS
ANNONS

Midroc kommer att både tillsätta och driva projektorganisationen. Uppdraget kommer att pågå i två år.

Läs mer: Han kritiserar de nya fordonsreglerna