JM säljer två fastigheter till SPP Fastigheter för ett miljardbelopp. Den ena fastigheten ligger i Täby och den andra i Järfälla utanför Stockholm.

annons
annons

Nu är det klart, JM säljer två fastigheter till SPP Fastigheter. Köpeskillingen för de båda hyreshusen i Täby och Järfälla utanför Stockholm är på 1,3 miljarder kronor. Totalt är det 320 hyreslägenheter i Täby Park i Täby och Söderdalen i Järfälla som ingår i affären. Båda fastigheterna kommer att färdigställas under det sista kvartalet 2021 och då tar SPP Fastigheter över ägandet.

”Det är glädjande att marknaden fortsätter utvecklas positivt och att efterfrågan är stor för våra nyproducerade hyresrättsfastigheter. Det ger oss möjlighet att avyttra färdigutvecklade fastigheter på egen mark, vilket kompletterar vårt långsiktiga ägande av tomträtter i det samägda bolag som bildades under slutet av förra året. Målsättningen att öka volymerna inom hyresrättssegmentet kvarstår och dessa avyttringar skapar förutsättningar för att investera i nya projekt”, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]

ANNONS
ANNONS