Byggbolaget Riksbyggen blir fällda av Reklamombudsmannen (RO) för sitt påstående att de bygger med ”klimatsmart betong”. RO bedömer att beskrivningen är ”vag och ospecifik” och klassar reklamfilmen som vilseledande. 

I reklamfilmen som har budskapet ”Välkommen till hållbarheten” framförs påståendet att företaget bygger med ”klimatsmart betong och sätter solceller på våra tak”. Personen som anmälde företaget till Reklamombudsmannen anser att det är felaktigt att påstå att betong som material är miljövänligt. Det skriver Resume.

”Svårt för konsument att värdera”

Riksbyggen skriver i sitt svar till RO att företaget vill framföra att de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

RO anser att påståendet är ”vagt och ospecifikt” och att det är svårt för genomsnittskonsumenten att värdera ur ett hållbarhetsperspektiv.

ANNONS
ANNONS

Därmed är reklamfilmen enligt RO vilseledande och strider mot två artiklar i RO:s samarbetspartners stadgar.