Fossila bränslen är en värdelös bubbla, hävdar en rapport som påstår att uppblåsta värderingar kan leda till en ekonomisk krasch.

ANNONS

En ny rapport från tankesmedjan RethinkX, skriven av miljövetaren Dr. Adam Dorr och Tony Seba, serieentreprenör och föreläsare om teknologidisruption på Stanford University, hävdar att en övervärdering av traditionella energislag, som fossila bränslen, kärnkraft och vattenkraft håller på att skapa en enorm bubbla.

Deras studie visar att konventionella elkraftverk som drivs av fossila bränslen och vattenkraft är kraftigt övervärderade av världens ledande analytikerorganisationer.

Rapporten påstår att de är övervärderade i en sådan utsträckning att de biljoner dollar som investerats i dessa branscher kan innebära en ”bubbla” som liknar bostadsbubblan vars kollaps utlöste finanskraschen i USA 2008.

Hävdar att analytikernas estimat är falska

Titeln på studien är ”The Great Stranding: How Inaccurate Mainstream LCOE Estimates are Creating a Trillion-Dollar Bubble in Conventional Energy Assets”, och riktar in sig på LCOE, som står för ”Levelized Cost of Electricity”.

LCOE mäter den genomsnittliga kostnaden för elproduktion under anläggningens hela livslängd, inklusive dess bygg- och driftskostnader, och rapporten hävdar att de flesta analytikers estimat kring detta är falska.

Rapporten påstår att den växande ineffektiviteten kring dessa energislag underskattar den riktiga kostnaden per kilowatt-timme av kol, gas och vattenkraft med upp till 400 procent.

Till exempel skriver tidningen VICE att USA:s energiadministration EIA uppskattar att ett nytt kolkraftverk behåller 80 procent kapacitet under hela sin 40-åriga tekniska livstid fram till 2060.

Samma mönster för andra energislag

Rapporten påstår däremot att i USA var 2010 den genomsnittliga kapacitetsfaktorn för kolkraftverk 67 procent. Tio år senare rasade den ytterligare till 40 procent – det är hälften så mycket som den officiella LCOE-bedömningen. Det skulle ge ett genomsnittligt pris på 32,4 cent per kilowattimme (kWh) när den korrigeras, vilket är mer än fyra gånger EIA:s siffra på 7,6 cent.

ANNONS
ANNONS

Det är inte bara fossila bränslen som är en värdelös bubbla, enligt forskarna. Samma mönster går att se även för andra energislag, förutom en del förnybara energikällor. Det gör hela LCOE-modellen obsolet, och värderingarna uppblåsta vilket kan leda till att bubblan spricker, menar rapporten.

”Vår forskning visar att samma felaktiga antaganden om kapacitetsfaktorn för naturgas, vattenkraft och kärnkraftverk visar att kostnaderna för deras el är mycket lägre än de faktiskt är. Det gör att de här anläggningarna verkar vara bättre investeringar än vad de skulle göra med tanke på att den faktiska kostnaden för att producera el från dessa anläggningar är mycket högre”, säger Dr Adam Dorr till VICE.

Läs mer: AP-fonderna kritiseras för fossila innehav – Dagens PS