Om staten inte står för merparten av notan för omställningen blir det problem. Flera radikala och kostsamma åtgärder krävs för att klara elektrifieringen.

SvD har pratat med en rad experter på området och den samlade bilden är att det råder brist på elnät, laddstolpar och att ekonomin haltar.

Enligt forskare kan det göra att omställningen försenas. Och samtidigt har elbilsförsäljningen exploderat. I slutet av 2020 var fyra av tio sålda bilar i Sverige elbilar, skriver SvD och uppger att det är en fördubbling jämfört med i fjol.

Det flesta sålda elbilarna var laddhybrider, men det är ändå rena elbilar som står för största ökningen enligt branschorganisationen Bil Sweden.

En miljon elbilar om tio år

Om tio år väntas en miljon elbilar trafikera de svenska vägarna. Allt medan bensin- och dieseldrivna bilar minskar i antal.

Det bör sägas att allt bygger på prognoser, vilken tidningen påpekar, och det är Trafikanalys som står bakom elbilsprognosen av nybilsförsäljningen.

Oavsett är det ändå politikerna som bestämmer framtiden för elektrifieringen, betonar Lennart Thörn på Trafikanalys i artikeln.

”Det är styrmedlen, de politiska besluten som avgör hur det går. Just nu pågår flera utredningar och var de landar styr mycket av vad som händer framöver”.

En av regeringen tillsatt elektrifieringskommission utreder just nu hur övergången kan ske snabbare för person- och lastbilstrafiken. Behovet av elnät dryftas och hur de nya elnäten ska byggas utmed vägarna.

Stora nätinvesteringar krävs då exempelvis en laddplats för lastbilar, enligt SvD, ”kan behöver 10-30 MW kontinuerlig laddeffekt”.

Där utöver kikar elektrifieringskommissionen på ”om vätgas och bränsleceller kan vara ett bra alternativ för att driva bilarna, framför allt då lastbilarna”, berättar tidningen och uppger att Trafikverket samtidigt fått direktiv att ta fram planer för hur stora delar av vägnätet kan omvandlas till elvägar.

Ska stoppa utsläpp av växthusgaser

Målet är år 2045 ha eliminerat nettoutsläppen helt av växthusgaser, som transportsektorn i hög grad ligger bakom.

ANNONS
ANNONS

Två forskare som SvD pratat med slår fast att politikerna med hänvisning till rådande skattesystem och subventioner bestämmer hur utvecklingen blir med elbilar.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister, anser emellertid att det som väger tyngst i sammanhanget inte är statliga subventioner utan mer utbyggnaden av laddinfrastrukturen och elnätet.

”Det är inte ekonomiska incitament som kommer att vara avgörande utan det handlar mer om de praktiska förutsättningarna för elbilar. Om jag inte kan ladda mitt fordon och ha enkla betalsystem för det, då blir det ett stort hinder för elektrifiering”, säger Tomas Eneroth till SvD och tillägger att han inte känner sig orolig för att elektrifieringen av transporterna ska försenas – det är ett överskott på el i Sverige, framhåller ministern.

Stockholms handelskammare har räknat ut att det om tio år behövs 260 000 laddpunkter i Sverige för att klara den ökande mängden laddbara bilar. I dag finns det 10 000 laddpunkter i landet.

För att klara laddstolpsboomen krävs det att staten står för hälften av notan, som uppges bli runt 5 miljarder kronor totalt, enligt Stockholms handelskammare.

Utöver nämnda problem har storstäderna i dag, enligt artikeln, problem med kapacitet i elnäten; överlag behövs mer nätkapacitet och bättre elförbindelser i Sverige, heter det.

Varnar för bakslag

En forskare uttrycker djup oro för just elinfrastrukturen, om den havererar finns det risk för ”ett rejält bakslag”, varnar hon.

Andra orosmoment som ventileras i SvD är pandemin, som gör att färre elbilar säljs och att bilresandet ökar – enligt en kalkyl med hela 50 procent – samt ökad trängsel och fler olyckor.

”Elektrifiering och automatisering talar för att bilresandet ökar. Då blir det ännu trängre i städerna och därför måste vi möta den utvecklingen med ett skattesystem som går på körsträcka”, säger Mats-Ola Larsson på IVL.

Han ser också miljöproblem med elektrifierade tunga fordon, där ”däcken river upp partiklar”, som SvD skriver, och att dessa fordon är beroende av stora batterier som innebär att viktiga råvaror måste utvinnas under komplexa förhållanden, som lett till mycket kritik.

Läs även: Elbilsboom: 40 nya modeller kommer 2021 [DagensPS.se] »