Ett nytt EU-projekt bestående av aktörer från fem länder ska hitta lösningar på klimatförändringens effekter. Projektet heter Clarity och ska vara klart efter sommaren 2020. 

annons
annons

EU-projektet Clarity skapades för att hjälpa bland annat städer och kommuner att definiera vilka utmaningar de står inför genom kommande klimatförändringar, till exempel höjda havsnivåer, skyfall och ökade temperaturer, och därigenom kunna bygga klimatsäkra samhällen. WSP ingår som en av fyra svenska parter och totalt 17 partners i fem länder.

”Tillsammans har vi tagit fram ett webbaserat verktyg som städer, kommuner och större regioner enkelt ska kunna använda. Att WSP är med i ett internationellt forskningsprojekt ligger i linje med hur WSP framtidssäkrar världen”, säger Anna Åkesson, hydrolog och uppdragsledare för Clarity.
”För att hitta nya hållbara lösningar måste man vara visionär och våga testa nytt och det har vi verkligen gjort i Clarityprojektet.”

Genom att se helheten och använda WSPs globala styrka och mångsidiga kunskap bryter vi ny mark. I detta fall med Clarity som planeras att vara helt klart till sommaren 2020.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om WSP:s vattenarbete i rapporten Sverige och 20-talets vattenutmaningar.