Förra veckan invigdes det nya polishuset i Rinkeby väster om Stockholm. Konsultbolaget Hifab har varit projektledare och koordinerat byggbolaget, fastighetsägaren och andra aktörer. Representanter från Hifab berättar om speciella moment från projektet, som installation av garageportar och säkring av omgärdande buskar.

Polishuset har blivit försenat sedan polisen flyttade sina lokaler från Rinkeby för sex år sedan. Företaget berättar om projektet i ett pressmeddelande.

I veckan invigdes det nya polishuset i Rinkeby och polisen flyttar nu in med hela sin verksamhet. Inflytten kommer att pågå under sommaren och i september är allmänheten välkommen in i huset.

Hifab har varit involverad i projektet under de senaste tre åren och projektledarna Alexandra Aläng och Hans Eurenius blickar nu tillbaka på en intensiv period.

”Som fastighetsägarens projektledare har vi varit inblandade både inom bygg och installation. Vår uppgift har varit att se till framdriften av projektet – vi ska ta oss framåt på ett så ekonomiskt och smidigt sätt som möjligt”, sammanfattar Hans Eurenius.

Alexandra Aläng har jobbat heltid på projektet de senaste åren och hon konstaterar att hon har lärt sig mycket.

”Det som har varit lite speciellt i det här projektet är de enorma säkerhetskrav som har funnits då vi jobbar med en säkerhetsklassad byggnad. Ena dagen har vi hanterar frågor gällande hur garageportarna ska fungera för att garantera en säker ut- och inpassage vid polisutryckning. Dagen därpå har vi diskuterat vilka buskar som planteras framför byggnaden, det får ju inte finnas någon risk att buskarna växer sig för höga för då kan de användas som gömställen. Det är detaljer som jag som projektledare i vanliga fall inte tänker på.”

Arbetsplats för 300 poliser

Hans Eurenius påpekar det unika i just polishus-projektet:

Just det här projektet kommer jag alltid komma ihåg. Jag kan projektleda 10 kontorsbyggen och de flyter alla ihop eftersom de ofta är väldigt lika i upplägget. Men det här polishuset är för mig något unikt. Både spännande och utmanande då vi har jobbat hårt för att efterfölja och leverera på alla krav som ställts.”

Alexandra Aläng avslutar:

ANNONS
ANNONS

Nu är invigningen klar och vi har överlämnat till polisen så alla är väldigt glada. Det nya polishuset kommer att höja tryggheten i Rinkeby och vi märker redan nu att det har blivit lugnare i området, vilket många är tacksamma för. Polisen ser det som ett sätt att komma närmare medborgarna och vi är glada att vi har varit med och bidragit”

Polishuset i Rinkeby ska rymma runt 300 anställda, poliser och civila. Här ska allmänheten kunna komma för att göra polisanmälningar och skaffa pass. Även en del av de som svarar i polisens tipstelefon, 114 14, kommer sitta i huset.

Läs mer: Rinkeby – polisen rekryterar personal [Mitt i]