I Göteborg anläggs en konstgjord halvö i Göta älv för att skapa mark för nya bostäder. Cowi har fått en nyckelroll i projekteringen av halvön.

I Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden ska Göteborg fördubblads i storlek. Bredvid gamla Masthugget i Göteborg ska en konstgjord halvö på två hektar anläggas. Cowi har fått en viktig roll i projekteringen och samordningen av den nya halvön. Det innebär helt nya konstruktionsmässiga och geotekniska utmaningar.

Cowi har bidragit med förutsättningar och tekniska krav i upphandlingsunderlaget och till hösten 2021 ska entreprenärer för projektet vara utsedda.

Läs mer: Dagvattenledning öppnas upp och blir kanal [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS