Branschorganisationen Sveriges Allmännyttan utvärderar nu sitt bostadskoncept kombohus. Dessa ska ha sänkt byggkostnader med 25 procent och lett till lägre hyror för hyresgäster. Konceptet fyller 10 år. 

Sveriges Allmännytta presenterar utredningen, som är gjort tillsammans med teknikkonsulten Tyréns i ett pressmeddelande..

Bostadsbristen i är påtaglig i stora delar av landet. En ökande befolkning behöver fler bostäder, men låg byggtakt på grund av rusande byggkostnader har förvärrat problemet.

Vill få ner byggkostnader

Enbart för de allmännyttiga bostadsföretagen har byggutgifterna ökat med nästan 50 procent de senaste fem åren – men ökande byggkostnader har plågat den svenska bostadsutvecklingen länge.

2010 lanserade därför dåvarande SABO (numera Sveriges Allmännytta) Kombohus, ett bostadsbyggkoncept för att kunna sänka kostnaderna och förenkla byggandet genom standardiserade typhus. Syftet var att få igång bostadsbyggandet och pressa priserna i byggbranschen, så att det byggs lägenheter som hyresgästerna har råd med och efterfrågar, även i områden där det sällan byggs.

Firar 10 år

2020 har det gått tio år, och idag kan Sveriges Allmännytta presentera en granskning av Kombohusprojektet, genomförd av konsultföretaget Tyréns.

ANNONS
ANNONS

”Rapporten visar att konceptet varit framgångsrikt – industrialiserat byggande till lägre kostnader, utan att rucka på kvaliteten. Den övriga byggbranschen måste nu komma på tåget för mer kostnadseffektivt byggande”, säger Sveriges Allmännyttas chef för fastighet och boende Jonas Högset.

Resultat, i urval:

  • Vart femte bostadsbolag uppger att de inte hade byggt på 20 år innan de byggde sitt första Kombohus.
  • Mest framgångsrikt är Kombohusen utanför storstadsområdena. Hudiksvall är ett exempel – där hade inga nya bostadshus byggts på över 20 år. Med Kombohusmodellen började det byggas bostäder även utanför centralorten.
  • I april 2020 är Kombohus byggda i 113 av 290 kommuner, mer än var tredje kommun.
  • 25% lägre byggkostnader har gjort att den årliga hyran per kvadratmeter inte behöver överstiga 1350–1550 kronor/kvm i Kombohus.

 

Se hela rapporten här.