Afry samarbetar med Hans Roslings tankesmedja Gapminder, som leds av Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Som konsulter ska Afry vara med och utforma en uppföljare till det framgångsrika kunskapstest Gapminder tidigare lanserat. Fokus ska vara klimat, energi och infrastruktur. 

Det skriver Afry i ett pressmeddelande.

Gapminder grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling med syftet att främja en hållbar global utveckling genom att lära ut en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. Nu ingår AFRY och Gapminder ett långsiktigt partnerskap för att kartlägga okunskap kring de stora samhällsfrågorna i vår samtid och öka allmänhetens kunskap om vår omvärld och global utveckling.

”Världsläget det senaste halvåret har tydligt visat hur viktigt det är att vi har rätt kunskap när vi fattar beslut – och behovet av en faktabaserad världsbild är större nu än någonsin. Men att fatta rätt beslut handlar också om att visa mod exempelvis genom att fortsatt arbeta för en hållbar utveckling också i tider som dessa när allt ställs på sin spets”, säger Jonas Gustavsson, vd AFRY.

Kärnan i Gapminders verksamhet har sedan starten varit att göra statistik och data mer tillgänglig och lättare att förstå så fler får bättre kunskap om vår omvärld. Ett verktyg för att uppnå detta har bland annat varit att ta fram faktafrågor att testa på allmänheten för att kartlägga systematisk okunskap.

Ska utveckla uppföljare till succéartat test

Gapminders första kunskapstest med 13 frågor om global utveckling har använts av över 1 miljon människor runtom i världen. Gapminder producerar just nu flera nya tester inom olika ämnesområden kopplade till hållbar global utveckling.

Genom samarbetet med AFRY ska ett nytt test tas fram med hållbarhetsfrågor inom AFRYs expertområden, som bland annat klimat, energi och infrastruktur. Som samarbetspartner kommer AFRYs experter identifiera ämnesområden, faktagranska material och bidra med rådgivning och förklaringar.

”Genom våra tester har vi visat att det finns en utbredd systematisk okunskap om vår omvärld – att människor inte bara saknar kunskap utan att de dessutom har fel kunskap om grundläggande globala trender och proportioner. De flesta av oss har en överdramatiserad världsbild vilket ofta innebär att vi tror att saker och ting är värre än de faktiskt är”, säger Anna Rosling Rönnlund, medgrundare av Stiftelsen Gapminder.

ANNONS
ANNONS

”Det är problematiskt, eftersom det med de förutsättningarna är svårt att fatta bra beslut. Vi hoppas våra tester kan hjälpa människor att bli medvetna om sin okunskap och nyfikna på att lära sig på nytt, och på så vis sprida en mer faktabaserad världsbild”, fortsätter hon.

Kunskapstestet lanseras i höst under en så kallad Creative Common-licens vilket innebär att det är fritt att nyttja och sprida innehållet vidare.

Läs mer: Afry i nytt initiativ – ska vara klimatneutrala senast 2050 [Dagens PS]