Konsultbolaget WSP visar en stark start på året 2021 i sin delårsrapport, som kom under måndagen. EBITDA-marginalen ökade till 14,4 procent, jämfört med föregående år en uppgång med 1,8 procentenheter.

ANNONS

Kvartalsrapporten visar på en stark start på 2021 för konsultbolaget WSP. Nettoomsättningen föll som förväntat med fyra procent jämfört med samma period 2020. För den svenska verksamheten minskade intäkterna med 5,7 procent, EBITDA-marginalen blev 15,5 procent. Både i Sverige och globalt beror siffrorna på minskat antal anställda på grund av pandemin och kalendereffekten.

Höjdpunkter

  • WSP släpper en ny rapport om hur WSP och branschen kan bidra till klimatneutralt byggande i fem konkreta steg
  • WSP stramar åt sitt klimatåtagande ytterligare – Klimatpåverkan från WSPs råd och lösningar ska halveras till 2030 och den egna verksamheten ska vara klimatneutral samma år.
  • WSP får i uppdrag av Norrtälje kommun att ansvara för projektledningsorganisationen när 1200 bostäder ska byggas.
  • WSP får i uppdrag att projektera tunnel för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
  • Nytt avtal med Svenska Kraftnät att utreda framkomlighet och driva tillståndsprocesser i projektet NordSyd.
  • WSP vinner nationellt ramavtal med Skanska för tekniska konsulttjänster över hela landet.
  • WSP vinner uppdrag i Hansa PowerBridge och ska detaljprojektera 55 kilometer av förbindelsen, mellan Ystad och Hurva.

Läs mer: Fler delårsrapporter på [Teknikdygnet]

ANNONS
ANNONS