När vindkraften byggs ut i havet använder Sverige ett marknadsbaserat system eftersom det har fungerat bra på land, men Norge väljer en annan väg.

ANNONS

I Sverige får företagen som vill bygga vindkraft i havet själva undersöka var det kan vara lämpligt att bygga och ansöker sedan om tillstånd, det skriver Ny Teknik.

Linus Palmblad, projektledare på Energimyndigheten förklarar för till Ny Teknik att det har fungerat bra på land i Sverige, enligt honom har det marknadsdrivna systemet gjort att marknaden har kunnat växa på ett bra sätt.

Aven i Norge har den landbaserade vindkraften byggts på samma marknadsbaserade sätt, men liksom i många andra länder, satsar de i stället på centralstyrning för den havsbaserade vindkraften. Där pekar regeringen ut lämpliga områden i havet och sedan ska rätten att bygga vindkraft auktioneras ut.

I Norge har ingen landbaserad vindkraftsansökan behandlats sedan 2019 på grund av folkligt motstånd och det är troligtvis anledningen till varför man nu ändrar till ett centralstyrt system för den havsbaserade vindkraften, skriver Ny Teknik.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Stort intresse för vindkraft – byråkrati försenar byggen [Dagens PS]