Vectura Fastigheter storsatsar i Uppsala genom fastighetsförvärv i två separata affärer i företagskvarteret Främre Boländerna.

ANNONS

I två separata affärer satsar Vectura Fastigheter på nyetablering i Uppsala. De tre förvärvade fastigheterna ligger i det nya företagskvarteret Främre Boländerna i centrala Uppsala, det framgår av ett pressmeddelande.

Planen är att området ska utvecklas med fokus på Life Science, likt Vectura Fastigheters projekt i Forskaren i Hagastaden i Stockholm och i GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Tror på samarbete 

I den del av Boländerna som ligger närmast Uppsalas stadskärna ska ett nytt företagskvarter växa fram. Det centrala läget attraherar företag i området och det finns redan i dag flera Life Science-bolag där.

”Nu etablerar vi oss i Uppsala genom förvärv av fastigheter där vi ser stor potential och möjlighet att bidra i kommunen. Vi tror på platsen långsiktigt och ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Uppsala kommun och dess näringsliv. Vi tror också att samarbete med såväl andra aktörer som mellan våra andra Life Science-hubbar är viktigt för att utveckla Främre Boländerna och skapa en helt unik mötesplats”, säger Vecturas vd Joel Ambré i pressmeddelandet.

Life Science en framstående bransch

De fastigheter som Vectura har förvärvat ligger nära varandra inom kvarteret Ställverket och vid färdigställandet kommer de tillsammans ha cirka 40 000 kvadratmeter. De kommer i huvudsak bestå av innovativa kontors- och labbmiljöer, men de kommer även ha mötesplatser och olika slags serviceutbud.

”Uppsala har starka exportnäringar, där Life Science är en framstående kunskapsintensiv bransch som expanderar samtidigt som den också genererar starka kringeffekter. Vi ser att många befintliga bolag gör expansionsinvesteringar och att många nya bolag satsar på Uppsala. Området Främre Boländerna är en viktig pusselbit för fortsatt expansion”, säger Charlotte Skott, Näringslivsdirektör i Uppsala kommun i pressmeddelandet.

I området Boländerna beräknas inflyttning i de första nya lokalerna ske från och med 2024.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad, teknik och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Forskning ska samlas i ny byggnad för Life Science [Dagens PS]