Energijätten Vattenfall och pensionsförvaltaren AMF vill köpa finska Fortums del i fjärrvärmeföretaget Stockholm Exergi. Den andra halvan ägs av Stockholm stad.

ANNONS

Ett oväntat samarbete mellan energijätten Vattenfall och pensionsförvaltaren AMF är på väg att bildas. De båda jättarna i sina branscher vill köpa finska Fortums del i Stockholm Exergi, som står för fjärrvärmeleveranserna i Stockholm. Fortum äger hälften av företagen och Stockholm stad den andra halvan.

”Det är inget ovanligt i energibranschen. Vi har samarbetat förr och vi känner varandra bra där AMF bidrar med ett stabilt kapital”, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls affärsområde Heat i Rejlers play.

Se hela videon här:

Fungerar bra i städer

Fjärrvärme, som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, fungerar bra i städer och mindre bra i glesbygden. Själva idén med fjärrvärme är ett rörsystem med hett vatten som värmer husen i städerna. Det heta vattnet kommer bland annat från företags och industriers spillvärme, i stället för att lägga energi på att kyla ner så värmer man upp i stället. Därför fungerar det bättre i städer än i glesbygden, du tjänar inget på att dra ett rör till ett enskilt hus.

Ett exempel där det fungerar riktigt bra är Vänersborg där Vargön Alloys värmer upp i princip hela staden.

Håller koll på Berlin

En marknad som Vattenfall ser som stark och utvecklingsbar marknad är Berlin, där endast 30 procent av hushållen värms upp med fjärrvärme. Här lever den gamla tekniken med olje- och gaspannor kvar.

ANNONS
ANNONS

”Kan Berlin öka från 30 procent till 50 procent skulle kunderna få en betydligt lägre uppvärmningskostnad. Det skulle också ge ett betydligt lägre koldioxidavtryck. Det skulle vara en bra lösning för dem helt enkelt”, säger Ulrika Jardfelt.

Läs mer: Det krävs för att hantera kärnavfallet på [Dagens PS]