Det är stor brist på desinfektionsmedel i hela landet på grund av coronavirusets utbrott. Däremot börjar man se ljuset då ett företag i Skåne kan sitta på lösningen. I det här fallet är det ett desinfektionsmedel som enbart är baserat på vatten och salt. För att ställa om produktionen, öka kapaciteten och hantera den ökade efterfrågan hjälper AFRY till, säger AFRY i ett pressmeddelande.

ANNONS

Ystadföretaget Anolytech AB tillverkar maskiner som producerar desinfektionsmedel för hand- och ytdesinfektion. Detta har tidigare använts inom främst industri, hotell och jordbruk. Desinfektionsmedlet är baserat på vatten och salt som genom en elektrisk process utvinner ämnet hypoklorsyra. Syran dödar 99,9 procent av alla bakterier, svampar och kända virus.

I och med coronautbrottet har efterfrågan ökat explosionsartat – särskilt efter att företaget delat ut desinfektionsmedlet gratis till invånare i Ystad kommun. För att ställa om produktionen och erbjuda maskiner även till andra aktörer i samhället, som vården, äldreboenden och räddningstjänsten, stöttar AFRY bland annat med planering av logistik och kravhantering.

– Som ett litet företag med bara sju anställda har vi inte varit rustade för den enorma ökningen av efterfrågan inom områden som vi inte varit specialister på. Vi hade varken resurser eller kompetens att hantera anstormningen. Tidigare har vi framför allt riktat oss till djurindustrin, men nu kan vi leverera till såväl vården som privata företag säger Stefan Fischlein, vd Anolytech.

AFRY har bland annat hjälpt till med förberedelser för att få produkten godkänd efter de krav och regler som gäller för hälso- och sjukvård. Detta inkluderar bland annat labbtester.

– Det här är ett exempel på hur vår breda kompetens verkligen gör nytta. Kombinationen av vår erfarenhet från krisledning för kommuner och regioner och expertis inom enhetsstandarder har gjort insatsen lyckad. Förutom att det är ett väldigt intressant uppdrag så känns det framförallt otroligt bra att vi faktiskt kan göra skillnad i dessa tider, säger Jonas Nilsson, gruppchef BA Systems Management, AFRY.

ANNONS
ANNONS

 

AFRY projekterar Västkustbanans utbyggnad