Priset på el är högre än någonsin i Europa – den höga värmen gör att människor vill kyla ner sig, och vindkraften är mindre effektiv.

ANNONS

Värmeböljan i Europa får priset på el att stiga till nya nivåer. I Spanien är elpriset på rekordnivå, i Storbritannien har priserna ökat fem dagar i rad och i Tyskland ligger priserna på dubbla nivån jämfört med snittet de senaste fem åren, skriver Bloomberg som exempel.

Elpriserna var redan höga före värmen då återhämtningen från pandemin drivit upp priserna på råvaror, däribland gas och kol som används för att generera elektricitet på kontinenten. En tuff vinter förbrukade också mycket av lagren av gas och kol.

Värmen kommer att fortsätta

Förnybara energikällor är inte alltid tillgängliga – som till exempel när det är lite vind på grund av den höga värmen.

”Den ökade efterfrågan på kylning driver upp priserna i en stor del av Europa. Med ökad efterfrågan på el i kombination med lägre tillgång på vindkraft och höga råvarupriser, ser man mer tryck uppåt”, säger Hans van Cleef, senior energiekonom på ABN Amro Bank NV.

Det varma vädret ser ut att fortsätta – och de höga elpriserna likaså. I Storbritannien har för första gången en varning om extrem hetta utfärdats av The Meteorological Office, landets motsvarighet till svenska SMHI.

Dyraste elen på tio år i Sverige

Även i Sverige är elpriserna högre än normalt. Det statliga elbolaget Vattenfall redovisar betydligt högre priser för 2021 än för 2020 på sin hemsida, räknat på spotpriset i juni. Sverige är indelat i fyra elområden med olika prisbilder, och elpriset har gått upp i samtliga.

Mest kännbar är prishöjningen i södra Sverige, där spotpriset under juni låg på hela 74 öre per kilowatt-timme, jämfört med dryga 25 kronor per kilowattimme 2020, och tidvis var priset 60 öre per kilowattimme högre än i norra Sverige.

ANNONS
ANNONS

2020 var elpriserna rekordlåga då efterfrågan och produktionen sjönk kraftigt under inledningen av coronapandemin, men elpriserna sommaren 2021 är de högsta på tio år, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Spotpriset juni 2021 2020
Elområde 1, Norra Sverige ca 34 öre/kWh 10,35 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige ca 34 öre/kWh 10,35 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige ca 39 öre/kWh 24,89 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige ca 74 öre/kWh 25,39 öre/kWh

Källa: Vattenfall

Läs mer: Elpriset i Sverige på högsta nivån på tio år