Efterfrågan på Tyréns befintliga och nya tjänster inom trafikplanering har stadigt ökat i takt med den pågående samhällsomställningen med större fokus på klimatfrågor.

ANNONS

För att möta fler och nya behov på marknaden satsar nu Tyréns på att erbjuda fler tjänster inom strategisk trafikplanering och mobilitet. De nya tjänsterna kommer bland annat omfatta mobilitetsutredningar, expertstöd och processledning för mobility management, beteendepåverkan, resvaneundersökningar samt hållbara resplaner och trafikstrategier.

”Marknaden är mogen för den här satsningen och vi vill bidra till den beteendeförändring som är nödvändig för att kunna utveckla samhällets resvanor i en hållbar riktning. Här kan vi ge våra kunder expertstöd för att hitta rätt åtgärder som underlättar till en sådan förändring”, säger Marlene Sjödin, avdelningschef på Mobilitet & Strategi på Tyréns i ett pressmeddelande.

Läs mer: Kollektivtrafiksatsningar behöver följas upp [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS