Det är viktigt med satsningar på kollektivtrafiken så att fler kan välja hållbara sätt att resa, men satsningarna behöver då också ge förbättringar.

ANNONS

Trafikverket och kommuner lägger mycket pengar på att effektivisera kollektivtrafiken med målet att ge resenärer kortare restider och pålitliga avgångar. Det är bra, men väghållarna följer tyvärr alltför sällan upp om insatserna verkligen har effekt. Det skriver Tyréns i ett pressmeddelande.

”Vi har data som visar vilka åtgärder som ger stor effekt och vilka som missar målet helt. Som bransch borde vi bli mycket bättre på att följa upp åtgärderna och se till att vi tillsammans väljer rätt investeringar, säger Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på Tyréns i pressmeddelandet.

Tyréns har utvecklat ett verktyg kallat Flowmapper som kan användas för att samla in och presentera data så att en kommun kan se var insatser behövs. Flowmapper används i dag av flera kommuner och kollektivtrafikhuvudmän. Ett exempel som Flowmapper kan visualisera är en cirkulationsplats som byggdes om för att öka kollektivtrafikens framkomlighet, åtgärden ledde till ökad framkomlighet för bussen på bekostnad av inkommande trafikflöden ifrån norr och öster.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Tyréns ingår nytt avtal med Jernhusen [Dagens PS]