Många känner till leasing av bil, men leasing av cykel är inte lika vanligt. Nu öppnar Tyréns upp för att ge fler av sina medarbetare möjlighet att leasa en cykel.

ANNONS

”Vår genomgång visar att det är få aktörer inom näringslivet som erbjuder förmånscyklar, främst är det kommuner och statlig verksamhet, berättar Filippa Grufvisare i ett pressmeddelande.

Hon är projektledare för arbetet med Tyréns interna klimatmål som har studerat förekomsten av förmånscykel som åtgärd i företags hållbarhetsredovisningar. Tyréns erbjuder nu leasingcyklar med en hyra som betalas månadsvis via ett löneavdrag. Efter ett år kan medarbetaren välja att köpa loss cykeln, fortsätta hyra den eller leasa en annan modell.

Om regeringen röstar igenom det förslag som finns om skattelättnader, som är en del i satsningen på ett mer hållbart resande, kan det bli förmånligare med förmånscykel.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Digitala lösningar gynnar byggnader i trä [Dagens PS]