Tyréns 3d-databas ska ge detaljinfo om saneringar

Uppdaterad: 20 aug. 2020Publicerad: 20 aug. 2020
Tyréns
Vid arbetet med Godisfabriken i Gävle gav Geobim information om vilka lokaler som var utschaktade och vilka som var återfyllda. (Foto: Tyréns)

Tyréns har utvecklat sin databas Geobim, som sammanställer geologisk information, till att även inkludera saneringar. Genom att ge entreprenörer information om vilka delar av en viss byggnad som har sanerats ska aktörerna få en detaljerad överblick över projektet. 

ANNONS
ANNONS

Det skriver Tyréns i ett pressmeddelande.

Geobim-konceptet används idag för att samla in, analysera och visualisera all data som samlas in inom geoteknik, geohydrologi, miljögeoteknik, bergteknik och geofysik. Projektet att utveckla Geobim-konceptet med tillämpning inom området förorenad mark, med fokus på att digitalisera saneringsprocessen, får nu 2,5 miljoner kronor i FoU-anslag från Smart Built Environment.

Idén föddes vid användningen av Geobim som informations- och kommunikationsplattform vid saneringen av det förorenade området Godisfabriken i Gävle under 2019. Där blev det tydligt att en digitalisering av saneringsprocessen leder till stora vinster när det gäller både kvalitet och effektivitet. Genom att alla aktörer i projektet via enbart sin vanliga webbläsare kontinuerligt i 3D hade full koll på vilka delar som var urschaktade och vilka som var återfyllda skapades det en stor trygghet i hela projektorganisationen.

Ska ge liveuppdateringar kring saneringen

Baserat på erfarenheterna från Godisfabriken identifierades ett stort antal utvecklingsmöjligheter inom detta område, till exempel:

  • Databas och modell liveuppdateras kontinuerligt under projekttidens gång
    Oförutsedda objekt eller föroreningar som påträffas under saneringen kan läggas in i databas och modell
    Utskiftade massor läggs in i databasen efter hand som de återfylls
    En färdig förvaltningsmodell lämnas över till förvaltaren vid projektets slut
    Anslaget från Smart Built Environment är ännu ett exempel på att den digitala och goda ordning och reda på data som Geobim-databasen skapar möjliggör nya effektiviseringar i branschen, denna gång inom förorenad mark.

Ger information om återfyllda lokaler

Målsättningen är att utveckla robust teknik och metodik för att med Geobim som kärna redan från utredningsskedet inför en sanering bygga upp en digital databas med tillhörande 3D-modell. Den vidareförädlas sedan under saneringen för att slutligen kunna levereras till fastighetsägaren som en digital förvaltningsmodell som verifiering på vad den färdigsanerade fastigheten har återfyllts med.

“I projektet kommer bland annat automatgenererade digitala schaktmodeller och volymberäkningar att testas. Tester med uppkopplade entreprenadmaskiner kommer också att göras. Målsättningen är att kunna visa att den överblickbarhet över föroreningsstatus som Geobim-konceptet och en digital 3D-modell medger, kan användas som underlag vid upphandling av entreprenör”, säger Mats Svensson, projektledare på Tyréns.

Läs mer: Tyréns förnyar Sergelgatan i Stockholm

ANNONS
ANNONS