Tyréns ska bistå Vasakronan med att bygga om Sergelgatan i Stockholms innerstad. I projektet använder teknikkonsulten ett nytt BIM-program  som ska vara betydligt effektivare än företagets tidigare program. 

BIM står för Building Information Modelling och är moderna system som integreras med projekteringsprogram vid byggprojekt. Tyréns berättar om nya projektet i ett pressmeddelande.

När fastighetsbolaget Vasakronan utvecklar Sergelgatan i Stockholm bidrar Tyréns med sin expertis inom BIM-strategi och samordning. I projektet har man valt Tyréns nya BIM-koncept där IFC-Validatorn är en viktig del för att kvalitetssäkra informationsinnehållet.

Med hjälp av den webbaserade tjänsten IFC-Validator hjälper Tyréns projektet att se till att kravställningen från Vasakronan följs gällande informationsinnehållet i modellfilerna.

Ett gott samarbete mellan Tyréns BIM-samordnare och Vasakronans projekteringsledare har varit en nyckelfaktor för att dra nytta av denna idé.

ANNONS
ANNONS

”För att effektivisera kvalitetssäkringen av stora mängder data har vi utvecklat IFC-Validator. Det är en lösning som ger projektören möjlighet att kontrollera sina modellfiler på ett väldigt enkelt sätt genom en drag & drop funktion. IFC-Validator är ett resultat av Tyréns innovationsprogram där Sergelgatanprojektet var först ut att använda tjänsten”, berättar Victor Cabezas, BIM-samordnare på Tyréns.

Effektivisering av tidskrävande arbete

En av många utmaningar man ställdes inför i projektet var hur man på ett effektivt sätt kan kontrollera att modellfilerna följer Vasakronans kravställning gällande BIP-koder (ett system för att klassificera delar i fastigheter, reds. anm). Tyréns insåg tidigt i projektet att detta är ett arbetsmoment som är otroligt tidskrävande. Med högre kvalité i datafiler på ett effektivare sätt blir projekteringen mer kostnadseffektiv.

Läs mer om Tyréns IFC-validator på deras hemsida.

Läs mer: Kvinnorna nu i majoritet i Tyréns styrelse [Dagens PS]