Liljewall arkitekter ritar ett nytt äldreboende på Hemsö, vilket ska ge noll klimatavtryck under sin livslängd. Stommen byggs i trä, fasaderna byggs med återvunnet tegel och taken kommer vara beklädda med solceller. Det skriver Liljewall i ett pressmeddelande

ANNONS

NollCOär en helt ny certifiering framtaget av SGBC (Sweden Green Building Council) som syftar på att uppnå netto-noll klimatpåverkan under en byggnads livslängd. För Hemsö så ritar Liljewall nu ett av de sex pilotprojekt som testar certifieringen – ett äldre- och korttidsboende i Tyresö med Stiftelsen Stora Sköndal som hyresgäst.

För att uppnå netto-noll klimatpåverkan krävs att flera medvetna val och åtgärder görs i ett tidigt skede. Allt från materialval, utformning, tekniska system, klimatsmarta leverantörer och entreprenörer spelar en avgörande roll för slutresultatet. Det här är ett projekt där alla dessa aspekter noggrant valts och preciserats.

Äldreboendet som kommer få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter byggs med stomme av massivträ (KL-trä) och CO₂-reducerad betong. Fasaderna kommer att kläs med återbrukat tegel och på de gröna sedumklädda taken kommer det finnas solceller och en terrass med växthus.

”Genom det här projektet bidrar vi till att ta ytterligare viktiga steg mot en klimatneutral byggnadssektor. Projektet har gett oss fler goda lärdomar som vi tar med oss i vårt arbete framåt. Vi hoppas och tror även att projektet och arbetssättet kan inspirera andra i branschen att hänga med oss på den resan. Tillsammans gör vi skillnad genom att utmana tidigare tillvägagångssätt och noggrant utvärdera hur våra val långsiktigt påverkar den byggda miljön och vårt klimat”, säger Harald Gamrell, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall.

ANNONS
ANNONS

Inflyttning till äldreboendet planeras till 2022. Utöver pilotprojektet NollCO₂ jobbar vi mot att kunna certifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad Guld.