Trafikverket konstaterar i en ny rapport att den planerade höghastighetsjärnvägen kommer att överskrida budgeten. För att hålla sig under kostnadstaket på 2015 miljarder kronor föreslår myndigheten att stationer tas bort eller flyttas. Korrigeringarna får medhåll från infrastrukturministern men kritik från Västsvenska Handelskammaren. 

ANNONS

I rapporten, som presenterades under måndagen, går att läsa ”Trafikverket bedömer att större förändringar av systemutformningen som kommer att bli nödvändiga kan ge nyttoförskjutningar mellan lokal-/regional respektive nationell nivå.”

Rent konkret är det stationerna i Linköping, Jönköping och Borås som kan tas bort eller flyttas.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ser inga problem med att Trafikverket förslår modifiering av den plan som lades fram 2017.

”Jag tycker att det är bra att Trafikverket visar på olika lösningar på besparingar, senare ska de återkomma med tankar om hur man kan minska de rena produktionskostnaderna. Men återigen, min utgångspunkt är det förslag Sverigeförhandlingen gav oss”, säger han till DN.

Västsvenska intressegruppen kritisk

Sverigeförhandlingen är en av regeringen utsedd grupp som utformade den ursprungliga planen.

Branschorganisationen Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé är kritisk till Trafikverkets nya förslag.

”Det är knappast en sådan järnväg som politikerna har beställt. Med externa lägen tappar man runt 40 procent av resenärerna, det framgår av vad Trafikverket självt tidigare har sagt”, säger han till DN.

Förslaget får ros av Stockholmsmoderaterna

Stockhholms trafikregionsråd Kristoffer Tamsons är dock positiv till förändringarna, och kritisk till höghastighetsprojektet i helhet.

ANNONS
ANNONS

”Om 205 miljarder ska spenderas på ny infrastruktur måste nyttor vägas mot varandra. Det har uppenbart regeringen inte gjort här. I stället har man haft skygglapparna på redan från start och till varje pris velat lägga alla pengar på snabbtåg. Resurser som uppenbart kan användas bättre…”, säger han i ett uttalande under måndagen.

Trafikverket ska redovisa ett slutgiltigt förslag till regeringen 28 februari nästa år.

Läs mer: M inte med på tåget – nobbar regeringen [Dagens PS]