Trafikverket föreslår att dagens 10 ordinarie beredskapsflygplatser utökas till 22 för att säkerställa tillgängligheten till flygplatser med beredskap.

ANNONS

Regeringen gav i december 2019 Trafikverket i uppdrag att se över landets beredskapsflygplatser för att tillgängligheten till flygplatser med beredskap att ta emot samhällsviktiga flygtransporter ska kunna säkerställas.

Översynen redovisades i juni 2020, och i juni 2021 fick Trafikverket i uppdrag att redovisa förslag för systemet med beredskapsflygplatser.

I sin slutrapport, som nu överlämnas till regeringen, föreslår Trafikverket att dagens tio ordinarie beredskapsflygplatser utökas till 22 stycken, vilket är det som Trafikverket föreslog i sin delrapport i somras.

Dessa nya beredskapsflygplatser föreslås:

 • Jönköping
 • Karlstad
 • Kiruna
 • Linköping-Malmen
 • Lycksele
 • Mora
 • Skavsta
 • Uppsala-Ärna
 • Örebro
 • Trollhättan-Vänersborg
 • Växjö
 • Kristianstad

 

”Jag vill poängtera att den utredning vi genomfört med stöd av myndigheter och aktörer tydligt pekar på att beredskapsförmågan är av stor vikt i dagens samhälle. De dialoger vi har fört visar också att det finns ytterligare behov av samverkan kring systemet med beredskapsflygplatser när det gäller aspekter som rör totalförsvaret, säger Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Förslagen ligger nu hos regeringen för beslut. Inga kontakter har tagits med de föreslagna flygplatserna, varför det inte är klarlagt om alla 12 föreslagna flygplatser kan åta sig beredskapsuppdrag, eller om de har de förutsättningar som krävs finns.

Läs mer: Norconsult stärker Trafikverket i arbetet med Norrbotniabanan [Dagens PS]