Teknikkonsulten Rejlers är bra positionerade inför nästa år. Efterfrågan ökar och lönsamheten går stadigt uppåt.

ANNONS

Rejlers erbjuder konsult- och projekttjänster inom främst energi, infrastruktur och bygg. Bolaget släppte nyligen rapporten för årets tredje kvartal och Rejlers aktie har en stor uppsida, enligt en analys av Privata Affärer.

Stabil debiteringsgrad

Rejlers konstaterade i sin delårsrapport att pandemins effekter på verksamheten gradvis har börjat att avta. Ett talande exempel för att affärerna närmar sig ett normalläge är att Rejlers debiteringsgrad, det vill säga den del arbetad tid som där bolag tar betalt av kunden, ökade varje vecka i september – på alla marknader.

Trots pandemins effekter uppvisar Rejlers i princip samma debiteringsgrad som under samma period i fjol.

Renodlar verksamheten

Rejlers avyttrade också det norska dotterbolaget Embriq under det tredje kvartalet, till en reavinst på 233 miljoner kronor.

Försäljningslikviden ska användas för att stärka kärnverksamheten inom Rejlers befintliga marknader.

ANNONS
ANNONS

Privata Affär konstaterar också att bolaget är i en bra finansiell position för att expandera projektverksamheten genom strategiska förvärv. Specifikt pekas verksamhetsområdena energi och infrastruktur ut som starka kandidater för tillväxt genom förvärv.

Blandade konjekturutfall

Marknaden för de olika konsulttjänsterna har utvecklats ojämnt som en följd av den rådande pandemin.

Aktörer och kunder inom industri och fastigheter har dragit ned på investeringarna under året. Framförallt på den finska marknaden.

Samtidigt har verksamhetsområdena energi och infrastruktur i stort varit opåverkade av pandemin.

Rejlers har inte tappat några kunder som en följd av pandemin och har också lyckats att sänka organisationskostnaderna under året.

Finansiella mål

Rejlers siktar på att öka omsättningen med 10 procent årligen i takt med en rörelsemarginal på 10 procent. Dessutom ska organisation fördubblas till 2025.

ANNONS
ANNONS

Hitils under året har Rejlers ökat omsättningen på 9,8 procent, vilket stiger till 16,2 procent när avyttringen av dotterbolaget justeras för.

Rörelsemarginalen ökade till 5,4 procent från 5,3 procent under förra året. Rörelsemarginalen har förvisso en sträcka att ta hem innan marginalsmålet är uppfyllt – Rejlers dock möter en stark marknadsefterfråga, inte minst inom energiområdet, och rör sig i rätt riktning.

Privata Affärer konstaterar också att en förstärkning av rörelsemarginalen till 7 procent skulle resultera i rejäl ökning av vinsten per aktie.

Läs mer: Energiexperten spår ökat samarbete och nya aktörer