Precis innan jul ändrade regeringen riktning i järnvägspolitiken och beställde nya utredningar kring några sträckor samt avbröt planeringen för andra.

ANNONS

Regeringen har beslutat att avbryta planeringen för järnvägssträckorna Jönköping–Hässleholm och Linköping–Borås, samt beställa nya utredningar om sträckorna Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås, det rapporterar Dagens Nyheter.

Ska vara kostnadseffektivare

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) motiverade beslutet med att regeringen först och främst ska underlätta godstrafik och arbetspendling.

Han sade att regeringens syfte är att järnvägssatsningar som görs ska vara kostnadseffektivare än den ursprungliga planen för nya stambanor för höghastighetståg.

Missar möjligheten till stöd

Regeringens beslut innebär dock att Sverige förlorar möjligheten att få flera miljarder i EU-stöd, varför det uppstått en diskussion om hur mycket pengar som sparas.

EU:s Ten-T-kartor över planerade järnvägsspår och hastigheter är vitala för möjligheten att få EU-stöd. På de kartor Sverige använde i förhandlingarna 2021 fanns de tänkta stambanorna med och hastigheterna planerades till 250 kilometer i timmen.

De stöd-berättigade spår som nu finns kvar på Sveriges kartor är Ostlänken och Norrbotniabanan.

”Det tänkta nya dubbelspåret Hässleholm-Lund finns inte med, och därmed kan vi inte heller få stöd för det längre fram. Detsamma för Göteborg-Borås”, säger Miljöpartiets nya trafikpolitiska talesperson Daniel Helldén till DN.

ANNONS
ANNONS

Han tror att det kan handla om närmare 100 miljarder kronor i stöd som Sverige missar.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Tio års arbete om tåg i papperskorgen: ”Beklagligt och farligt” [Dagens PS]