Sweco är med när Görvälnverket som förser nästan 700 000 invånare i norra Storstockholm med dricksvatten ska byggas om. 

ANNONS

Görvälnverket förser 14 medlemskommuner i norra Storstockholm med dricksvatten och för att möta befolkningstillväxten behöver produktionsmöjligheten ökas. Verket behöver byggas ut för att öka kapaciteten och ett till reningssteg behöver läggas till.

Sweco är med när Görvälnverket som förser nästan 700 000 invånare i norra Storstockholm med dricksvatten ska byggas om

Swecos ordervärde uppgår till cirka 70 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco ska återskapa biologisk mångfald i Tyskland [Dagens PS]