Swecos vd Åsa Bergman berättar för Affärsvärlden hur bolaget har förändrat sin arbetsmodell under coronakrisen. Företaget består av 1 500 delgrupper, som under pandemin arbetat via en mer centraliserad arbetsmodell. ”Det behövdes för att få till en förändring”, säger hon. 

ANNONS

I en lång intervju med Affärsvärlden (obs. sida kräver inloggning) berättar Swecos vd Åsa Bergman hur teknikkonsultbolagets strategi, den så kallade ”Sweco-modellen”, sattes på prov när coronaviruset slog till. Sweco arbetar via en decentraliserad affärsmodell där 1 500 olika grupper arbetar mot kund med en relativt hög grad av autonomi.

”VI är tydliga med ansvar för våra gruppchefer, landschefer, regionchefer. Ledarskap handlar om att rekrytera rätt personer, med rätt kompetens och rätt attityd, man ska vilja ta ansvar. Vi har en tydlig rak linje med ansvar”, säger hon till tidningen.

Fick ställa om vid virusutbrottet

Under coronavirusets inledningsskede fick arbetsmodellen till viss del ställas om.

”I läget coronakrisen slog till, i princip över en helg, växlade vi och blev genast en centraliserad organisation. Det för att snabbt få till en förändring. Även om många beslut togs centralt så har vi genom krisen behållit vårt decentraliserade arbetssätt”, säger hon.

Åsa Bergman framhäver att en decentraliserad modell hjälper bolaget att snabbt implementera förändringar när det sker förändringar hos kunder.

”Är du för centraliserad tar det för lång tid mellan en händelse på marknaden och ledningsgruppen. En centraliserad modell gör det svårare för en ledningsgrupp att fatta rätt beslut” säger hon.

Norden i dagsläget mer vinstdrivande

I artikeln framkommer att Swecos rörelsemarginal är betydligt högre på de nordiska marknaderna än i nyare marknader som Tyskland. I Sverige och Finland ligger rörelsemarginalen på 13 respektive 14 procent, medan den i Tyskland uppnår 1,7 procent.

Åsa Bergman menar att nyckeln ligger i att etablera sig och bli en välkänd aktör på de nya marknaderna.

ANNONS
ANNONS

”Med storlek och stora projekt blir vi mer kända hos våra kunder. Sedan handlar det om hur man bedriver den vardagliga verksamheten samt att förvärva bolag så att vi tar oss upp i storlek”, säger hon.

Under coronakrisen har Sweco permitterat 300 av 17 500 personer säger Åsa Bergman och viruset har haft ”relativt liten påverkan” på företaget säger Åsa Bergman.

Läs mer: Sweco ökar resultat i ”stabilt” andra kvartal [Dagens PS]