Svenska Bostäder utvecklar just nu ett kvarter med 169 lägenheter på Södermalm. Området ska ligga i Barnängen och även inhysa en förskola samt butiker och kontor. 

ANNONS

Södermalm Direkt skriver att området har fått namnet Mangon och ska stå klart 2022. Till tidningen säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) ”Det som är spännande i det här bygget är att det blir ett helt nytt kvarter som knyts ihop med gång- och cykelstråk och binder samman Södermalm”.

Den totala kostnaden för kvarteret beräknas landa på 689 miljoner kronor, en ökning med 20 miljoner från ursprungliga kostnaden.

Bygget av kvarteret startar efter sommaren.

ANNONS
ANNONS

”Vi vill skapa en naturlig kvarterskänsla som tillför butiker och en vacker miljö”, säger Dennis Wedin till Södermalm Direkt.