Forskare på KTH studerar samarbetet mellan människor och robotar och hur robotar ska kunna arbeta tillsammans med människor.

ANNONS

Fil. dr. Hongyi Liu, forskar om robotars kontextmedvetenhet, alltså om hur kollaborativa robotar, så kallade cobotar, kan förstå sin omgivning och förutsäga människors rörelser. I ett nytt forskningsprojekt har han studerat hur robotar kan arbeta tillsammans med människor och bli våra nya medarbetare.

”Kollaborativ automation är framtidens medarbetare. Vi ser redan nu att arbetskraften minskar på många håll inom många olika branscher, för att möta framtidens efterfrågan och behov kommer vi därför vara beroende av automation, inte bara inom industrin”, säger Hongyi Liu i ett pressmeddelande.

Kan identifiera människor

Syftet med forskningsprojektet är att öka effektiviteten och noggrannheten i samarbetet kallat human-robot collaborative, HRC. Robotar har tidigare endast kunnat bedöma avståndet till människor och stannat eller saktat ned om någon kommit för nära, vilket har saktat ned produktionen.

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, kan nu roboten identifiera de människor den arbetar med, känna igen omgivningen och kontexten samt förutse vad som närmast kommer hända. Den nya tekniken har framtagits med hjälp av cobotar från Universal Robots.

Finns fortfarande utmaningar

Hongyi Liu säger att det har varit optimalt att använda cobotar från Universal Robots i studierna eftersom det är väldigt enkelt att programmera och kontrollera dem på detaljnivå, vilket inte är möjligt med många stora industrirobotar. Han menar att med dessa cobotar har de på bara en vecka kunnat lösa utmaningar som skulle ha tagit månader att lösa med en industrirobot.

Den nya tekniken ligger före ISO-kraven för säkerhet för kollaborativ robotteknik men fortfarande finns utmaningar innan tekniken kan tas från labbet till produktion, enligt Hongyi Liu handlar det dock inte om tekniska utmaningar och han säger att från ett forskningsperspektiv är nästan alla utmaningar lösta, men standardiseringen ligger långt efter.

Östra Asien ligger i framkant

”Ser vi på utvecklingen ur ett globalt perspektiv så ligger östra Asien tydligt i framkant, där har man varit bra på att se användningsområdena för kollaborativa robotar och skapat förutsättningar för att kunna implementerat dem i sina verksamheter. Allt fler stora tillverkare i Asien väljer idag en kollaborativ robot från Universal Robots över stora industrirobotar från traditionella tillverkare och i Kina finns det redan kollaborativa robotar som assistans på hotell eller i hissar”, säger han i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Hongyi Liu tror att det finns en stor utvecklingspotential och säger att utvecklingen inom kollaborativ automation går fort. Han hoppas på att samverkan och samarbete mellan akademi och näringsliv ska bli bättre så att ny teknik snabbare kan implementeras i verksamheter.

Läs mer: Tekniken som kommer påverka ditt liv 2022 [Dagens PS]