Tillsammans med partners startade Structor ett nytt bolag i Göteborg under det tredje kvartalet, Göteborg, Structor Byggkonstruktion Väst AB.

ANNONS

Under årets tredje kvartal startade Structor, tillsammans med partners, det nya bolaget Structor Byggkonstruktion Väst AB i Göteborg. Bolagsgruppen har även lanserat ett tillspetsat erbjudande till konsulter och medarbetare som vill starta nya bolag inom Structor.

Fram till september uppgår gruppens samlade omsättning till cirka 580 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgår till cirka 69 miljoner kronor, detta efter 25 procents vinstdelning med gruppens medarbetare.

”Gruppens omsättning och rörelseresultat är till och med tredje kvartalet lägre än föregående år, vilket sammantaget är kopplat till tillfälligt minskad efterfrågan för något enstaka bolag i gruppen. Gruppens finansiella ställning är fortsatt mycket god. Avslutningsvis är jag väldigt glad över att vi under 2021 har startat upp två nya bolag i Göteborg, tillsammans med partners. Vi välkomnar fler att ta steget till eget företagande tillsammans med oss” kommenterar Structor AB:s vd Monica Granberg i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Structor öppnar kontor i Örnsköldsvik [Dagens PS]