Energimyndigheten har utdelat ett stöd på nio miljoner till två startups som utvecklat ett natriumjonbatteri. Förhoppningen är att batteriet, som ska tas fram i större skala av Altris och Lifesize 9, ska vara ett billigt alternativ till de nuvarande litiumjonbatterierna. Det framgår i ett pressmeddelande

ANNONS

Energimyndigheten har beviljat Altris och LiFeSiZE stöd till ett demonstrationsprojekt för tillverkning av natriumjonbatterier, som har potential att vara ett alternativ till litiumjonbatterier. Altris innovationer gör att natriumjonbatterier kan tillverkas till konkurrenskraftigt pris, eftersom katodmaterialet baseras på råvaror som är billiga och lättillgängliga här i Norden.

Demonstrationsprojektet ska för första gången visa att den här sortens natriumjonbatterier (som utvecklats av Uppsala universitet och Altris) kan tillverkas även i lite större skala.

”Batterier som är baserade på lättillgängliga och hållbara råvaror är en av nycklarna till omställningen av transport- och energisystemen. Projektet är ett viktigt steg mot marknaden för långsiktigt hållbara batterier”, säger Greger Ledung på Energimyndigheten som är sakkunnig inom batteriforskning.

Altris ska genomföra projektet tillsammans med LiFeSiZE AB som har kompetens och resurser inom tillverkning av battericeller.

ANNONS
ANNONS

”Vi skalar nu upp produktionen av aktivt material och fortsätter utveckla natriumjonbatteriet tillsammans med LiFeSiZE. Stödet från Energimyndigheten innebär att utvecklingen nu kan gå mycket snabbare”, säger Adam Dahlquist, vd för Altris.