Sweco har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta reda på hur ny teknik kan användas för att detektera skogsbränder. 

ANNONS

Med 24 miljoner hektar skog kommer Sverige på första plats i Europa när det gäller arealen skogsmark, undantaget Ryssland. Ett allt varmare klimat innebär dock en ökad risk för skogsbränder. Ju tidigare bränder upptäcks desto större möjligheter finns att samordna bekämpningen effektivt.

Läs mer: Hon blir ny vd för Swecos projektledning

ANNONS
ANNONS