Dagens PS

Sjöfartsverket och IVL samarbetar om undervattensbuller

Sjöfartsverket och IVL Svenska miljöinstitutet ska ta fram förslag för hur undervattensbuller från farleder ska hanteras och regleras.
Sjöfartsverket och IVL Svenska miljöinstitutet ska ta fram förslag för hur undervattensbuller från farleder ska hanteras och regleras. (Foto: IVL)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 08 feb. 2022Publicerad: 08 feb. 2022

Med målet att Sverige ska bli först i världen med åtgärder som minskar undervattensbuller från farleder ska Sjöfartsverket och IVL ta fram förslag för hur bullret ska hanteras.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Djurlivet och miljön påverkas negativt av buller från sjöfarten och från farledsarbeten. Sjöfartsverket och IVL ska nu i ett nystartat projekt ta fram förslag på hur bullret ska regleras och hanteras, med målet att Sverige ska bli först i världen med åtgärder som minskar undervattensbuller från farleder.

Undervattensbuller är ett växande miljöproblem och av EU och FN klassas buller som en förorening som kan jämställas med exempelvis luftföroreninger. En viktig skillnad är dock att om bullerutsläppen minskas minskar nivåerna i miljön omedelbart.

Finns ingen reglering i dag

“Sjöfarten ökar och med detta även det undervattensbuller som den orsakar. Det finns i dag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra”, säger Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Det finns flera sätt att minska buller från fartyg, man kan exempelvis köra långsammare. Men det saknas incitament för rederierna att minska bullret. Inom några år kommer nya gränsvärden från EU som ska reglera bullret i haven.

Ska mäta bullernivåer i farleder

Nu ska IVL och Sjöfartsverket i projektet, som är en genomförbarhetsstudie, tillsammans ta fram förslag på hur undervattensbuller ska hanteras på nationell nivå, med visionen att Sverige ska bli det första landet som inför åtgärder och incitament för att minska undervattensbullret från farleder.

“Vårt fokus i det här projektet är hur vi kan utforma och dra farlederna för att de ska göra bullernivåerna från fartyg så låga som möjligt. Vi vet ännu inte vad vi kan göra men vill börja undersöka det”, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

ANNONS

I höst ska IVL och Sjöfartsverket börja mäta bullernivåerna i farleder och det är först då det går att säga något om hur farleder kan utformas för att minska bullret. Genomförbarhetsstudien ska pågå till och med år 2023.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nytt verktyg för klokare klimatbeslut tidigt i byggprojektet

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS