Enligt forskning är företag som är mer jämställda lönsammare och upplevs som attraktivare arbetsplatser. 

ANNONS

Jesper Fundberg, fil.dr. inom maskulinitetsforskning och lärare på polisprogrammet i Malmö, menar att kravet att en ökad andel kvinnor ska leda till ökad lönsamhet är lömskt och orättvist, det kravet ställs ju inte på män.

Företags jämställdhetsarbete mäts ofta i hur könsfördelningen ser ut inom olika kategorier på arbetsplatsen. Jesper Fundberg, som har forskat på maskulinitet och makt, menar att könsfördelningen på arbetsplatsen inte är det som är mest intressant.

Kultur, beteende och vanor

”Det är kulturen, beteenden och invanda mönster på arbetsplatsen som är det väsentliga, och hur människor upplever att de blir bedömda och behandlade professionellt på arbetsplatsen. Jag träffar ofta chefer som berättar att de kommit långt i jämställdhetsarbetet, för de har en jämn fördelning av kvinnor och män bland medarbetarna. Det kan vara tufft att höra för den kvinna som upplever att hon blir förminskad eller trakasserad på jobbet”, säger Jesper Fundberg i ett pressmeddelande.

Han menar att fler kvinnor på en arbetsplats inte per automatik leder till bättre arbetsmiljö, det kan till och med i vissa fall leda till att männen känner ett större behov av att hävda sig och matchokulturen stärks. Många anser att utbildning är det som behövs för att komma tillrätta med negativa jargonger och osund arbetsmiljö, men Jesper Fundberg menar att det nog snarare handlar om att träna förmågan att säga ifrån, sätta gränser och lägga ansvaret på rätt ställe: hos männen.

Invanda mönster

Den som säger eller gör någonting olämpligt är ofta inte ens medveten om det eftersom det är ett invant mönster. Jesper Fundberg uppmanar, framförallt män, att säga ifrån till kollegor som beter sig olämpligt. Många tror att det är en generationsfråga, men det är enligt forskningen inte så enkelt.

”Det finns ingen forskning som visar på att dessa beteenden kommer försvinna med tiden. Tvärtom visar forskningen att både män och kvinnor påverkas av hur det är på arbetsplatsen och gör allt för att passa in. Den negativa jargongen kan därmed förstärkas ytterligare, och efter bara några veckor som ny på jobbet, kan det vara den yngsta personen som beter sig värst”, säger han.

Seminarium om jämställdhet i byggbranschen

Jesper Fundberg medverkade vid ett seminarium om hur fler kvinnor och män kan attraheras till byggbranschen och skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Seminariet anordnades av Byggpartner, Women Building Sweden, Byggdialog Dalarna och Villazero den 10 november.

ANNONS
ANNONS

”Vi på Byggpartner inser att både vi och byggbranschen har mycket att vinna på att arbeta med jämställdhet, inte minst ut ett lönsamhetsperspektiv. Samtidigt är beteendemönster och attityder som leder till en sämre arbetsmiljö något vi måste jobba med i alla organisationer i hela branschen. Det måste vara en prioriterad ledningsfråga”, säger Sture Nilsson, vd på Byggpartner i pressmeddelandet.

Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter, är båda grundare av Women Building Sweden. De menar att många av dem som deltog i seminariet nog kunde relatera till olika händelser som belystes och att alla nog fick sig en tankeställare.

Läs mer: Kvinnligt bygglag ska följas i ny förstudie [Dagens PS]