Semcons samarbete med Yeti Move AS ändrar inriktning och leveransvolymen till brittisk fordonskund förändras.

ANNONS

Yeti Move utvecklar en mjukvaruplattform för autonoma snöröjningsfordon på flygplatser och ska nu skala upp sin verksamhet mot nya branscher. I samband med det ändras bolagets samarbete med Semcon inriktining.

Husqvarna kom in som delägare 2019 och det skapade möjlighet att skala upp och industrialisera den autonoma lösningen i högre grad. Semcon kommer även framåt att vara en viktig partner för Yeti Move, men avyttrar sin 33,2-procentiga andel i Husquarna. Semcon väntar sig inga väsentliga finansiella effekter av avyttringen.

”Vi är stolta över att vår kompetens inom autonom teknik och komplexa realtidssystem har bidragit till att ta Yeti Move dit det är idag. Vi ser fram emot ett fortsatt gott och långsiktigt samarbete där vi utvecklar teknik i absoluta framkant, säger Hans Peter Havdal, ansvarig för Semcon i Norge, i ett pressmeddelnde.

Förändrad leveransvolym till brittisk fordonskund

En av Semcons fordonskunder i Storbritannien har meddelat att de har för avsikt att från och med andra kvartalet nästa år, själva producera huvuddelen av den leverans som Semcons affärsområde Product Information i dag utför.

Den berörda delen av uppdraget omsätter ungefär 3,7 miljoner brittiska pund, cirka 44,6 miljoner kronor, under 2021. Den totala resultateffekten, baserat på volymerna 2021, uppskattas till mellan 0,8–1,1 miljoner brittiska pund, cirka 9,6–13 miljoner kronor. Efterfrågan på Semcons eftermarknadslösningar och digitalt lärande i Storbritannien är fortsatt god och Semcon ser marknadsutsikterna i landet som goda.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Semcon vinner ramavtal för nytt akutsjukhus [Dagens PS]