Pandemin har förändrat arbetslivet för många, även för ingenjörer, det visar Sveriges Ingenjörers senaste medlemsundersökning som undersökt synen på distansarbete.

ANNONS

En stor andel av ingenjörerna känner sig nöjda med att kunna jobba på distans och hela 90 procent uppger att de har jobbat på distans. Kvinnor är mer positiva till distansarbete än män, 62 procent av kvinnorna uppger att de är positiva och 51 procent av männen.

Bland de ingenjörer som jobbat på distans svarar 55 procent att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre. I en motsvarande undersökning i maj år 2020 var andelen som tyckte att balansen blivit bättre 44 procent.

Sveriges Ingenjörers medlemsundersökning visar också att för nästan en tredjedel av de som svarade, 29 procent, har arbetsbelastningen ökat. I förra årets undersökning svarade en fjärdedel, 25 procent, att arbetsbelastningen ökat.

De flesta vill fortsätta jobba på distans

”De möjligheter som skapas genom att jobba mer flexibelt måste tas tillvara och utvecklas. En hållbar arbetsmiljö oavsett var man arbetar är en nödvändighet. Tydliga riktlinjer, konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare tillsammans och en nära dialog mellan chef och medarbetare är nyckelkomponenter för det”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

De flesta som svarat i undersökningen vill i någon grad fortsätta jobba på distans även när pandemin är över, 60 procent vill jobba på distans någon eller några dagar i veckan, 20 procent vill jobba på distans större delen av sin arbetstid och 17 procent vill helt tillbaka till sin arbetsplats. Över 50 procent svarade att deras arbetsgivare har signalerat att mer  distansarbete kan bli möjligt även i fortsättningen.

ANNONS
ANNONS

”För att utveckla tekniskt kunnande och innovationskapacitet behövs lika bra förutsättningar för arbete på distans som på kontoret. Särskilt för nyanställda och unga kan det vara tufft att komma in på arbetsplatser där hemarbete dominerar. Arbetsgivare måste prioritera bra introduktionsprogram och stöd till nyanställda, säger Ulrika Lindstrand, i pressmeddelandet.

Läs mer: Distansundervisning ger ingenjörsstudenter sämre studieresultat [Dagens PS]