Rutten för Linköpings självkörande bussar utökas och bussarna trafikerar nu även bostadsområdet Vallastaden.

ANNONS

Sedan 2020 körs de elektrifierade självkörande bussarna på Campus Valla och nu kör de även i det angränsande bostadsområdet Vallastaden. Bussarna ingår i en rullande forskningsplattform kallad Ride the future som undersöker hur självkörande bussar kan ingå i stadens hållbara mobilitetslösningar.

Bland annat studerar forskningsprojektet hur personer med synnedsättning kan resa med de självkörande bussarna, hur barn och äldre upplever resandet med bussarna och mer tekniska aspekter som till exempel hur bussarna fungerar i olika väder eller hur de kan användas för att samla upp miljöfarliga partiklar.

Samverkan viktigt

”Resultat från forskning och utveckling måste tas om hand av transportsektorns aktörer för att kunna göra avtryck. Därför behöver en god samverkan mellan forskningsutförare, problemägare och intressenter vara en integrerad del av forskningsverksamheten, säger VTI:s generaldirektör Tomas Svensson, i ett pressmeddelande.

Anna Höjer, vd på Transdev, berättar att de i dag har flera projekt runt om i världen där autonoma fordon testas men att det som är unikt med forskningsprojektet Ride the future är att de här testar två autonoma fordon från två olika tillverkare i samma ekosystem så att de kommunicerar med varandra. Hon menar att ”testarenor” på öppen gata i verkliga situationer, som i detta projekt, och med flera olika aktörer, är viktiga för att kunna utveckla framtidens kollektivtrafik.

”När restriktionerna släpps hoppas vi snart åter kunna välkomna resenärerna ombord och få mer insikter runt resenärs- och användarperspektivet”, säger hon i pressmeddelandet.

Kommer närmare fler användare

Rise forskar om automatisering, elektrifiering och digitalisering, något som är en förutsättning för självkörande fordon. Matilda Lindström, avdelningschef för mobilitet och system på Rise säger att det är viktigt med demonstrationer i verklig miljö för att skapa en acceptans och förståelse för de självkörande bussarna.

ANNONS
ANNONS

”Flera saker är intressanta nu när projektet går in ett nytt skede genom utvidgningen till Vallastaden. En sak är att bussen kommer närmare fler användare, utanför campus och där fler människor bor och verkar. Dessutom att kunna studera hur autonoma system kan kopplas till ett större transportsystem”, säger Magnus Blinge, adjungerad professor vid Linköpings universitet i pressmeddelandet.

Läs mer: Unikt öppet dataset för självkörning lanseras [Dagens PS]